Gizarte Segurantza

Nagusiki, enplegatzailea izaten da Gizarte Segurantzan alta tramitatzen duena. Gainera, derrigorrezkoa da lan ordu guztiak ordaintzea, kontratuaren hasieratik amaierarte. Bestalde, posiblea da ordainketen arduraduna aldatzea.

Hilabetean 60 lanordu  baino gutxiago dauzkaten kasuak, eta alderdien adostasuna egonda, alta eta Gizarte Segurantzaren kotizazioaren erantzukizuna langilean ezarri ahal da. Kasu hauetan, langilea izango da kotizazioaren kopuru osoa sartzeko arduraduna. Enplegatzailea, berriz, hilabetero soldatarekin bat bere kotizazioaren partea ordaindu beharko du.

29/2012 Errege Lege Dekretuko Bigarren Xedapen Gehigarriak agintzen duenez, indarrean dauden legeen arabera etxeko enplegu-emaileen alde kotizazio-onurak ez dira aplikatuko, langileak kotizatzeko eta biltzeko betebeharrak beren gain hartzen badituzte.

Zenbatekoa den ordaindu beharra kasu bakoitzean , hurrengo taulan azaltzen da :

Atalak Sueldo Bruto SBM (€/mes) Kotizazio oinarria 2019 Kuota kopurua:29,8% Enplegatzailearen* kuota: 25,10%  Etxeko langilearen kuota:4,70% 
Atal 01 0 €tik      240€ arte 206,00 € 61,39 € 51,71 € 9,68 €
Atal 02 240,01 €tik  375€ arte 340,00 € 101,32 € 85,34 € 15,98 €
Atal 03 375,01€tik 510€ arte 474,00 € 141,25 € 118,97 € 22,28 €
Atal 04 510,01€tik 645€ arte 608,00 € 181,18 € 152,61 € 28,58 €
Atal 05 645,01€ etik 780€ arte 743,00 € 221,41 € 186,49 € 34,92 €
Atal 06 780,01 tik 914€ arte 877,00 € 261,35 € 220,13 € 41,22 €
Atal 07 914,01 hasta 1.050€ arte 1.050,00 € 312,90 € 263,55 € 49,35 €
Atal 08 1.050,01 etik 1.144€ arte 1.097,00 € 326,91 € 275,35 € 51,56 €
Atal 09 1.144,01 etik 1.294€ arte 1.232,00 € 367,14 € 309,23 € 57,90 €
Atal 10  1.294,01€tik aurrerantz 1.294,01 €* 29,80% 25,10% 4,7%

IMPORTANTE: Etxeko langileak ez dute langabeziko gertakizunik, hots, ez dute langabezia-saria jasoko.