Gizarte Segurantza

Hasiera batean, enplegatzailea da Gizarte Segurantzan alta eman behar duena. Langile bakoitzeko kotizatzeko betebeharra dago, hasiera-datatik jarduera eten arte.

Alta langileak berak kudeatu badu 2022ko urria baino lehen, hilean 60 ordu baino gutxiago lan egiten zuelako eta legeak hala baimentzen zuelako, 2023ko urtarriletik aurrera enplegatzaileek kotizazioaren arloko betebeharrak hartuko dituzte beren gain, eta kotizazioa kalkulatzeko eta kobratzeko behar diren datuak jakinarazi beharko dizkiote Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari.

Kotizazazio-tasak:

  • Kontingentzia arruntak. 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, gertakari arruntengatiko kotizazio-tasa 100eko 28,30 izango da; ehuneko horretatik, 100eko 23,60 enplegatzailearen kontura izango da, eta 100eko 4,70 enplegatuaren kontura.
  • Kontingentzia profesionalak. Gaur egun, ordainketa osoaren % 1,5 alderdi kontratugileari dagokio.
  • Langabezia. 2022ko urriaren 1etik abenduaren 31ra, langabeziagatiko kotizazio-tasa 100eko 6,05 izango da. Ehuneko horretatik, 100eko 5 enplegatzailearen kontura izango da, eta 100eko 1,05 enplegatuaren kontura.
    Soldatak Bermatzeko Funtsa. Urriaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra arte, Soldatak Bermatzeko Funtserako kotizazio-tasa 0,2koa izango da, eta enplegu-emaileak ordaindu beharko du.

Hobari mota nagusiak:

  • 2022ko ekitaldian, 100eko 20ko murrizketa aplikatuko zaio enpresak sistema berezi honetako gertakari arruntengatik Gizarte Segurantzari egin beharreko ekarpenari.
  • % 45erainoko murrizketa, baldin eta etxeko langileek familia ugariko kideak edo etxean bizi direnak zaintzeko edo artatzeko zerbitzuak soilik ematen badituzte, eta bi aurreko ahaideek edo aurrekoak, guraso bakarreko familiaren kasuan, etxetik kanpo besteren konturako edo norberaren konturako jarduera profesional bat egiten badute edo lan egiteko ezgaituta badaude.
  • Langabeziarako zein Soldatak Bermatzeko Funtsarentzat % 80ko hobaria ezarri da kontratatzaileentzat.

Beste hobari-mota batzuk jakiteko, jo orrialde honetara [Gizarte Segurantza]

Beharra kasu bakoitzean , hurrengo taulan azaltzen da :

Atalak Sueldo Bruto SBM (€/hilabete) Kotizazio oinarria 2022 Kuota kopurua:  Enplegatzailearen* kuota:   Etxeko langilearen kuota:  
Atal 01 0 €tik      269,00€ arte 243,00 € 62,76 € 49,48 € 13,28 €
Atal 02 269,01 €tik  418,00€ arte 379,00 € 102,97€ 81,18 € 21,79 €
Atal 03 418,01 €tik 568,00€ arte 528,00 € 143,46€ 113,10 € 30,36 €
Atal 04 568,01 €tik 718,00€ arte 677,00 € 183,94€ 145,01 € 38,93 €
Atal 05 718,01 € etik 869,00€ arte 827,00 € 224,70€ 177,14 € 47,55€
Atal 06 869,01 tik 1017,00€ arte 967,00 € 265,18€ 209,06 € 56,12€
Atal 07 1017,01 hasta 1.166,70€ arte 1.166,00 €  331,47€ 249,76 € 67,09 €
Atal 08 1.166,71 etik 1.273,00€ arte 1.220,00 € 372,23€ 261,32€ 70,15 €
Atal 09 1.273,01 etik 1.439,00€ arte 1.370,00 € 393,96€ 293,45€ 78,77 €
Atal 10 1.439,01€tik aurrerantz Hilabetekoa€* %27,17 %21,42 %5.75

GARRANTZITSUA: Etxeko langile batek ere ez du langabeziagatik kotizatuko, kontingentzia hori ez baitago estalita.