Soldata

Lanaldi osoko kontratu bat, abenduaren 21eko 1462/2018 Errege Dekretuak ezarritakoaren arabera, zeinen bidez finkatzen den 2019rako Lanbide arteko Gutxieneko Soldata, hau da, hileko 900€ gordin. Zenbateko hori 14 zatitan banatuta, hau da, 12 hilabete eta 2 aparteko paga, honakoa da: 12.600€ gordin urtean.

Ez balitz izango lanaldi osoa, kanpo erregimeneko ordukako lana honela dago ezarrita: 7,04€ gordin orduko. Kontzeptu horren barruan sartzen da igande eta jaiegunei, aparteko paga eta oporraldiei dagokien zati proportzionala.

Langileak beti jaso behar du soldataren egiaztagiri bat, alde biek adosten duten moduan. Orokorrean, nomina bat ematen da, eta eredu hori atal honetan dago jasota: Inprimakiak eta formularioak > Lanekoak.